Update Newsท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยวปฏิทินข่าว

พัฒนาชุมชน แถลงจัดงาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก” ชูศักยภาพพื้นถิ่น วิถีฐานราก ปลุกกระแสแหล่งเที่ยว 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ลาน Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งตัวแทนเครือข่ายประชารัฐ และ ผู้แทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออก นายสมโภชน์ วาสุกรี ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด นางมัจซี สง่างาม ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดตราด นายมนตรี ยิ้มเยื้อน ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมกันแถลงข่าว “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก” โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน กิจกรรม  จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะจัดขึ้นนระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2561 โดยมีผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนและสื่อมวลชนจากหลายแขนง ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวครั้งนี้


 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นนโยบาย สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีแนวคิดให้ภาคเอกชนและ ประชาชนร่วมกันดำเนินงานกับภาครัฐตามแนวนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” โดยกรมการพัฒนา ชุมชน เป็นหน่วยงานที่รับมอบหมายให้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่มาสร้างรายได้ ที่เกิดจากวิถีชีวิต และภูมิปัญญาจากชุมชน โดยที่ไม่ต้องออกไป แสวงหารายได้จากภายนอก

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน กิจกรรม จัดกิจกรรมและ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินการ ใน 6 จังหวัดภาค ตะวันออก ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด) เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเต็ม รูปแบบ
สำหรับการจัดงาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2561 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อไปว่า "การจัดงานในครั้งนี้ผู้เข้าร่วม งานจะได้พบกับไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการจำลองแหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชน มีการนำอาหารพื้นถิ่นและสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนมาแสดงและจัดจำหน่าย และยังมีกิจกรรมให้ผู้มาชมงานได้ฝึกการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญา (workshop)โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมชิงรางวัลมากมาย เช่น ของรางวัลจากชุมชน แพคเกจท่องเที่ยว และรางวัลใหญ่ รถยนต์ Suzuki Celerio ในวันสุดท้ายของการจัดงาน ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกันเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน รับรองจะไม่ผิดหวังอย่าง แน่นอน"