Update Newsพาณิชย์

พาณิชย์ผนึกกำลังกรมโรงงานฯ ฉลอง 30 ปีพิธีสารมอลทรีออล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมจัดเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีพิธีสารมอลทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ในงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017 ประกาศศักยภาพประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นชั้นนำของโลกที่เลิกใช้สารทำลายโอโซน 
 
 นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลกในกลุ่มสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น การจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น หรือ Bangkok RHVAC และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ Bangkok E&E ในปีนี้ ซึ่งกรมฯ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดขึ้น ถือเป็นเวทีแสดงศักยภาพของทั้งสองอุตสาหกรรมของไทย ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดรับกับเทรนด์โลกในปัจจุบัน 
 
 “นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีพิธีสารมอลทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนโดยเพื่อประกาศให้ชาวไทยและชาวโลกได้รับรู้ ถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการลดและเลิกใช้สารทำลายโอโซน ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในระดับต้นๆ ของเอเชีย” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว 
 
 ด้านนางศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เสริมในประเด็นนี้ว่า “กรมโรงงานฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในเรื่องนี้ ได้จัดกิจกรรม วันโอโซนสากลในทุกๆ ปีเพื่อเชิญชวนคนไทย ทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ใช้สารทำลายโอโซน ให้ร่วมกันปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน มีการให้ความรู้เรื่องสารทำลายโอโซนที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อันตรายจากรังสียูวีบี รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากชั้นโอโซนถูกทำลาย ความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ จากต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับทราบถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านดังกล่าว สร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทยในตลาดโลกด้วย” 


งานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2017 และงานแสดงสินค้า Bangkok E&E จะจัดระหว่างวันที่  7 – 10 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน และคาดว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าภายในงานไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ภายในงานจะจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆมากมาย อาทิ การจัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ การฝึกอบรมวิธีการตรวจหรือทดสอบระบบตรวจรั่ว การประกวดภาพถ่าย "งานโอโซนสัญจร" จากโรงเรียนทั่วประเทศ นิทรรศการ รวมถึงการแสดงของศิลปินชั้นนำผู้สนใจสามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า ได้ที่  www.bangkok-rhvac.com และ www.bangkok-electricfair.com