Update Newsสังคมสังคม/CSR

พาราไดซ์ เพลส นำนวัตกรรมหุ่นยนต์เสิร์ฟน้ำบริการประชาชน

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ในเครือเอ็ม บี เค สนับสนุนพื้นที่แสดงผลงานและศักยภาพของหุ่นยนต์อัจฉริยะ Greet Bot และ AI Delivery Robot ที่ศูนย์บริการวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยมี นายเอกรัตน์ ชลลัมพี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ให้การต้อนรับ นายชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเคเค คอร์เปอเรชั่น จำกัด นพ.กิตติไกร ไกรแก้ว (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” นางสาวโฉมฉาย สมใจ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

พร้อมร่วมชมนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ Greet Bot และ AI Delivery Robot ที่ให้บริการเสิร์ฟน้ำให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาฉีดวัคซีน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยลดการสัมผัส และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ณ ศูนย์วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส เมื่อเร็ว ๆ นี้