Update Newsประชาสัมพันธ์แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

ฟฟท. ห่วงใยสุขอนามัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้า จัดแจกฟรีหน้ากากอนามัย KF 94 ทุกสถานี

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง มีความตระหนักและห่วงใยสุขอนามัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้า จากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งยกระดับการเดินทางเชื่อมต่อ ท่าอากาศยานดอนเมืองได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย 


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า จากที่มีการประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ บริษัทฯ ยังคงมีความตระหนักและห่วงใยสุขอนามัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้าเป็นสำคัญ จึงขอมอบความห่วงใยให้แก่ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รับฟรีหน้ากากอนามัย KF94 
(1 แพ็ค 10 ชิ้น) ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด


นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแนะนำวิธีการเดินทางง่าย ๆ จากสถานีกลางบางซื่อไปท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งขาไปและขากลับ ในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok และ Youtube ในชื่อ “RED Line SRTET" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับการเชื่อมต่อพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง