วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsปฏิทินข่าว

ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดตัว “New Era” หลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐศาสตร์ "New Era....ผู้บริหารยุคใหม่" หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยเชิญวิทยากรพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร เพื่อผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีอาจารย์ประจำวิชาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด


นอกจากนี้หลักสูตรจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองเหมือนครอบครัว รวมทั้งหลักสูตรจะมีการปฏิบัติและลงพื้นที่จริงดูงานยังต่างจังหวัด โดยมี ดร.เอราวัณ ทับพลี เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร


ซึ่งจะมีงานเปิดตัวหลักสูตรอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (BTU Sports Complex) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เวลา 17.15-18.00 น. แถลงข่าวโครงการ New Era ผู้บริหารยุคใหม่ และ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชมมินิคอนเสิร์ตจาก ปนัดดา เรืองวุฒิ