Update Newsสุขภาพไลฟ์สไตล์

 รพ.กรุงเทพ บริการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru Service (RT-PCR) 3,500 บาท

รพ.กรุงเทพ บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru Service (RT-PCR) โดยวิธีการป้ายจมูกและคอ ราคา 3,500 บาท (ใช้เวลา 10 – 15 นาที) รับทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารศูนย์วิจัยคอนโดมิเนียม ในซอยเพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) 

ซึ่งเป็นจุดตรวจหาโรคแยกจากตัวอาคารโรงพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 23.00 น. โดยสามารถจองเข้ารับบริการล่วงหน้า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-3636 Line: @bangkokhospital    หรือ E-mail: info@bangkokhospital.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MY B+ เพื่อความสะดวกในการนัดหมายและการรับผลตรวจ  
นอกจากนี้ รพ.กรุงเทพ ยังมีบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้มีประวัติเสี่ยงและมีอาการของโรคทางระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้มีประวัติเสี่ยงแต่ไม่มีอาการของโรคทางระบบทางเดินหายใจ (Non-ARI Clinic) ไม่รวมเอกซเรย์ปอด ราคา 4,300 บาท รวมเอกซเรย์ปอดราคา 4,800 บาท 

โดย Non-ARI Clinic รับบริการได้ที่ชั้น 1 อาคาร R (Rehabilitation) และ ARI Clinic รับบริการได้ที่ ชั้น 1 โรงพยาบาลชีวาทรานสิชั่นนัล แคร์ ทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น. หลัง 17.00 น. รับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (ER)   ตั้งแต่ 8 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.1719 หรือ www.bangkokhospital.com