Update Newsสังคมสังคม/CSR

รพ.พระรามเก้า(PR9) คว้ารางวัล Rising Star Sustainability Awards ในงาน SET Awards 2022

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า นำทีม เข้าร่วมงานประกาศรางวัล SET Awards 2022 พร้อมเข้ารับ “รางวัล Rising Star Sustainability Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” รางวัลสำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการเน้นการเป็น Digital Hospital ให้บริการคนไข้ในทุกขั้นตอนและขยายขอบเขตการบริการไปสู่ Telemedicine ที่พัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการและรองรับความต้องการของคนไข้ โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้