Update Newsประชาสัมพันธ์สาธารณสุขสุขภาพ

รพ.ลาดพร้าวเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ฉลองครบ 25 ปี พร้อมผ่าตาต้อ/เข่า ผู้สูงวัยฟรี

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด(มหาชน) หรือ LPH และดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัท ถือฤกษ์ดีวันแห่งความรัก เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ ชูจุดเด่นความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย มุ่งเน้นการดูแลรักษาเฉพาะทางแก่ผู้รับบริการด้วยบริการที่ประทับใจ อาทิ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ศูนย์ตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ศูนย์ CT Scan และ MRI หอผู้ป่วยใน 


   พร้อมเปิดตัว “โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้สูงอายุโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวาระครบรอบ 25 ปีของโรงพยาบาลลาดพร้าว โดย นพ.หยี ยิฏฐะสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการแพทย์นพ.บรรยง เวทยไวกูณฐ์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และแพทย์หญิงวรัฏฐา สุภาวุฒิกุล จักษุแพทย์ ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลลาดพร้าว 


โครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็ก จำนวน 25 ข้อเข่า และผ่าตัดโรคต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์เทียม จำนวน 25 ดวงตาโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน หรือจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นี้


   

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชนและองค์กรสัมพันธ์ โทร. 02-530-2556 ต่อ 1837 หรือ091-885-4253 


ศูนย์กระดูกและข้อ (โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม) โทร. 02-530-2556 ต่อ 3400, 3401
ศูนย์โรคตา (โครงการผ่าตัดต้อกระจก) โทร. 02-530-2556 ต่อ 2440, 2441