Update Newsสังคมสาธารณสุข

รพ.วัฒโนสถ เปิดตัวน้ำพุแห่งชัยชนะ สัญลักษณ์สู้โรคมะเร็ง ตอกย้ำการก้าวสู่ Center of Excellence in Cancer Care

‘มะเร็ง’ โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกด้วยปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งมลพิษทางอากาศ อาหาร การรับประทาน ความรีบเร่งความเครียดสะสม หากใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจ บกพร่องในการดูแลตัวเอง โรคมะเร็งก็อาจถามหาได้ แต่หากรู้เร็วรักษาได้ทันท่วงที  และสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ เพราะถ้ามุ่งมั่นที่จะไม่แพ้ มะเร็ง...ก็ไม่มีมีวันที่จะชนะเราได้  การต่อสู้กับโรคมะเร็งจึงต้องอาศัยกำลังใจจากผู้ป่วย  ญาติผู้ใกล้ชิดรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี  ด้วยทีมแพทย์สหสาขาร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้แนวความคิด “Total Cancer Care”  ที่คำนึงถึงชัยชนะของผู้ป่วย ให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง Fountain of  Victory “น้ำพุแห่งชัยชนะ”  จึงเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เพื่อชัยชนะโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากทุกๆ กำลังใจ…Together Everyone Achieves More…ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการรพ.วัฒโนสถ กล่าวถึง ปัจจุบันประชากรป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 61,082 คน ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย พบจำนวนผู้ป่วยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโรคมะเร็งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของคนไทย 

โดยในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 112,000 ราย มะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งที่พบมากในเพศหญิง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ และมะเร็งปอด ใหญ่

 

  

ซึ่งโดยมากผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการของโรคมะเร็งในระยะท้ายๆ แล้ว เนื่องจากในระยะเริ่มต้นโรคมะเร็งมักไม่ปรากฏอาการให้เห็น ทั้งนี้การเกิดโรคมะเร็งไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของยีนเพียงแค่ยีนเดียว แต่เกิดจากความผิดปกติของยีนจำนวนมากที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานจนเกิดการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด แต่ด้วยวิวัฒนาการด้านการรักษาโรคมะเร็ง ผสานกับความก้าวหน้าในส่วนของเครื่องมือคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆ ทำให้ปัจจุบันสามารถตรวจพบการก่อตัวที่ผิดปกติของเซลล์ได้เร็วขึ้น ก่อนเซลล์จะผิดรูปกลายเป็นเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มแรก ส่งผลให้โอกาสในการรักษาได้ทันท่วงทีมีมากขึ้นตามไปด้วย สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Union for International Cancer Control, UICC)

 และองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น วันมะเร็งโลก “World Cancer Day” ทั่วโลกได้มีการรณรงค์เพื่อให้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง รพ.วัฒโนสถอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพของตัวเองและมาร่วมสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อสู้กับโรคนี้ไปด้วยกัน


โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้บริการด้วยการรักษาแบบองค์รวมและมีการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบทุกมิติ (Total Cancer Care) ตั้งแต่ ป้องกัน วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ที่ผ่านประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมากว่าหลาย 10 ปี   จึงมีขั้นตอนและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย ด้วยการรักษาแบบบูรณาการ จากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยตระหนักถึงความสำคัญทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ 

ปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒโนสถได้ใช้ Precision Medicine มารักษาทางการให้ยากับผู้ป่วยโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคลที่สามารถให้การรักษาได้ตรงจุด โดยใช้ข้อมูลของยีนแต่ละบุคคล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาโรคมะเร็งที่สามารถตรวจวินิจฉัยมะเร็ง ตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กและมีความแม่นยำตรงจุด ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ผู้ทำการรักษา 

โดยการนำ PET/CT มาใช้ในการตรวจค้นหาโรคมะเร็งในหลายขั้นตอน อันได้แก่ การกำหนดระยะโรค (staging) การใช้เป็นมาตรวัดการรักษา (treatment monitoring) หรือตรวจการกลับเป็นซ้ำ (restaging) ทางโรงพยาบาลวัฒโนสถได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำ Precision Radiation Therapy มาใช้ในการรักษาทางด้านรังสีรักษาที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องเฉพาะกับมะเร็งในแต่ละชนิด ได้แก่ เครื่องฉายรังสี EDGE นับเป็นเทคโนโลยีทางรังสีรักษาใหม่ ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการฉายแสงที่เรียกว่า “รังสีศัลยกรรม” หรือรังสีร่วมพิกัด (Radiosurgery) เป็นการฉายรังสีพลังงานสูงในเวลาอันสั้นและเป็นทางเลือกแทนการผ่าตัด

   

นอกจากนี้เครื่องฉายรังสี EDGE ยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูปร่างหรือรูปทรงของก้อนมะเร็ง ทำให้อวัยวะข้างเคียงได้รับผลข้างเคียงน้อยจากปริมาณรังสี และยังสามารถให้รังสีในปริมาณสูงทำให้การฉายแสงแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาน้อยลง เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลวัฒโนสถ ยังได้ยกระดับมาตรฐานทางด้านการแพทย์และการรักษา ก้าวสู่ Center Of Excellence Cancer Network ด้วยการลงนามความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกในการรักษาโรคมะเร็ง ให้มีความทัดเทียมกับมาตรฐานในต่างประเทศ กับ The University of Texas MD Anderson Cancer Center 

ซึ่งเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาศักยภาพทางด้านการแพทย์และการรักษา ในระดับ Excellence ในผู้ป่วยโรคมะเร็งในระดับที่มีความซับซ้อน โดยมีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ ทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


และในปีนี้  รพ.วัฒโนสถยังได้จัดทำโครงการ CSR เพื่อสร้างกำลังใจ...สู่ชัยชนะให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยจัดทำมิวสิคเพลง “เราจะไม่แพ้” ให้กับทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างกำลังใจด้วย Digital Download  โดย กด*492292  สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งริงโทน เพลงเต็ม และ เสียงรอสาย 

และสามารถฟังออนไลน์ได้ทุกช่องทาง Apple Music / iTunes / Joox / Deezer / Spotify  และรายได้จากการ Download เพลงนี้ โรงพยาบาลวัฒโนสถจะมอบให้กับ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณะประโยชน์คืนสู่สังคมในโอกาสต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1719