Update Newsกระทรวงศึกษาธิการสังคมสังคม/CSR

รมช.กนกวรรณ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ภาคใต้ หารือการจัดการศึกษาเอกชนร่วมกับประธาน ปส.กช.

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ร่วมประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการ การศึกษาเอกชนก่อนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2564 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)

โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน นายมูฮัมมัส นาสีรูดีน เล้ะนุ ประธาน ปส.กช.จังหวัดปัตตานี นายบุญฤทธิ์ โสพิกุล ประธาน ปส.กช.จังหวัดนราธิวาส นายเพิ่มเกียรติ เกียรติกุล ประธาน ปส.กช.จังหวัดภูเก็ตและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุม

 

นางกนกวรรณ กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมหารือกันในวันนี้ ด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID 19 ระบาด อีกทั้งยังต้องประคับประคองการบริหารโรงเรียน ซึ่งวันนี้ได้รับข้อเสนอแนะหลายเรื่องที่เกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหาของการบริหารจัดการจากหลายๆ ท่าน โดยจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปหาวิธีการแก้ไข และช่วยเหลือต่อไป

 

 

 

 

กรรณิกา พันธ์คลอง ข่าว
ณัฐวุฒิ วากะดวน/ ปรานี บุญรัตน์ : ภาพ