Update Newsสังคมสังคม/CSRสุขภาพ

รมว.พม. สั่งการ ดย. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทดสอบสุขภาพจิตผู้ดูแลเด็ก ป้องเด็กถูกละเมิดในโรงเรียน

วันนี้ (29 ก.ย. 63) เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยถึงกรณีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถูกครูประจำชั้นทำร้ายในห้องเรียน โดยคุณครูคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครห้าม ที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่า 

ขณะนี้ ตนได้มอบนโยบายให้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เร่งดำเนินการเชิงรุกว่าควรจะต้องให้สถานสงเคราะห์เด็กทุกจังหวัดขอความร่วมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โดยขอให้ช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ หากเกิดการละเมิดเด็กไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม แม้กระทั้งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีการละเมิดทั้งเด็กชายและเด็กหญิง ขอให้แจ้งมายัง ดย. 

ซึ่งทาง อธิบดี ดย. จะไปตั้งอีเมล์ไว้สำหรับรับข้อมูล เพื่อเป็นการปิดบัง ไม่เปิดเผยผู้ร้องเรียน และตั้งเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยจะมีการส่งข้อความและส่งไลน์ โดยเราจะดำเนินการร่วมกับสมาคมครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน รวมไปถึงนักเรียนด้วย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาและดำเนินการร่วมกันกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่เพียงเฉพาะการเยียวยาเด็กซึ่งเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุเท่านั้น

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ เราต้องมองไปถึงว่าคนที่จะเข้ามาทำงานด้านเด็กในอนาคตหรือที่ผ่านมาแล้ว ทุกคนควรจะต้องมีการทดสอบโครงสร้างทางจิตวิทยาด้วย ผ่านระบบดิจิตอลหรือระบบตอบคำถาม และใช้วิธีให้เด็กแสดงกิจกรรมผ่านศิลปะหรือเพลง เพื่อเป็นการแสดงออก โดยเรามีนักจิตวิทยาที่สามารถวิเคราะห์ได้ 

ซึ่งตนเชื่อว่า ถ้าทำให้เป็นระบบและต่อเนื่อง คาดว่าจะเห็นผลได้ภายในระยะเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน และอาจจะต้องมีการปรับให้เข้มข้นขึ้นและดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งอาจจะต้องมีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของศูนย์ดูแลเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องแก้ไขในเรื่องของระเบียบโรงเรียนทั้งของเอกชนและรัฐด้วยว่า ผู้ที่จะต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก แม้กระทั่งครูผู้สอนดนตรี ศิลปะ หรือพละ ทุกคนควรจะต้องมีการทดสอบโครงสร้างจิตวิทยาด้วย