Update Newsสังคม

รมว.พม.เปิดค่ายเด็กและเยาวชน “Every child can be a HERO : เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้”

วัันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.เป็นประธานเปิดค่ายเด็กและเยาวชน "Every child can be a HERO : เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบของความรุนแรงต่อเด็กและมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด แกนนำเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 350 คน