Update Newsสังคมสังคม/CSRแรงงาน

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ ต้อนรับ ประธาน JETRO Bangkok และ JCC Bangkok นำเสนอผลสำรวจ สร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการญี่ปุ่นต่อการค้าการลงทุนในไทย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายจุน คุโรดะ (Mr.KURODA Jun) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ และ นายทาเคโอะ คะโต้ (Mr.Takeo Kato) ประธานหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุรชัย กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณ JETRO Bangkok และ JCC Bangkok ที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการและองค์การทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และมีบทบาทในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น และผลักดันการนำเข้าของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นและเผยแพร่บรรยากาศที่ดีของการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเช่นนี้ ทำให้มีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเกิดการจ้างงานจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

  

 

 

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า การสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ทาง JETRO Bangkok และ JCC Bangkok ได้ดำเนินการเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และช่วยให้กระทรวงแรงงานและรัฐบาลได้รับทราบประเด็นปัญหา และความต้องการของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนมาตรการและนโยบาย ให้ตอบรับความต้องการและสนับสนุนนักธุรกิจและนักลงทุนในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องขอขอบคุณประธาน JETRO Bangkok และ ประธาน JCC Bangkok ที่มาเยือนในครั้งนี้ การมาเยือนครั้งนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไป