Update Newsประกันภัยสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

วิริยะประกันภัย มอบความห่วงใยผู้ประสบภัยกรณีไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว 

นายศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ลาดกระบัง (ถนนกิ่งแก้ว) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกลุ่มวิริยะจิตอาสาทั้งผู้บริหารและพนักงาน ในพื้นที่ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรง และเทพารักษ์ ร่วมมอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 8,000 ชุด รวมทั้งน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พักพิงชั่วคราว 8 แห่งของรัฐที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ กรณีเกิดระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกย่านกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเท เสียสละ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

 

สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พักพิงชั่วคราว อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน เขตประเวศ และศูนย์ติดตามสถานการณ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แก่ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ อบต.บางพลีใหญ่ (หลังเก่า) และวัดบางพลีใหญ่กลาง โรงเรียนบางกระบือ ศาลพ่อหลวง วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงนอก และวัดบางพลีใหญ่