วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsสังคม

สค.พม.เปิดบ้านต้อนรับ ทูตฝรั่งเศส ถกประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ

   

ในวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Happy Family ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. ให้การต้อนรับ Mr.Christophe CARLUCCl เลขานุการเอก สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย 

ซึ่งมาศึกษาดูงานบทบาทหน้าที่สำคัญของ สค. และหารือในประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสมีความประสงค์ที่จะทำการสำรวจในระดับกว้าง โดยผ่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในประเทศต่าง ๆ เพื่อรวบรวมประเด็นความคิดเห็นของพลเมืองในประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสต้องการที่จะทำข้อมูลสถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศเป็นเชิงเปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศส โดยการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และมาตรการที่เป็นนวัตกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป