Update Newsสาธารณสุข

สธ.เตือนป่วยไข้หวัดใหญ่ แนะ4หลักดูแลตัวเอง

“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 122 ประจำสัปดาห์ที่ 34 (วันที่ 21 – 27 ส.ค. 60) โดย นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค
      “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ส.ค. 60 พบผู้ป่วย 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี  รองลงมา 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ  จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ระยอง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ จันทบุรี และลำพูน ในสัปดาห์นี้ได้รับรายงานพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 2 เหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร และที่จังหวัดตากมีผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 2 ราย”
     “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น  เนื่องจากในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีรายงานพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ และมีรายงานผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี  จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลตนเอง โดย “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” 
     ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีอาการไอจามหรือใส่หน้ากากอนามัย  ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ เลี่ยง คือ เลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม และการอยู่ในพื้นที่แออัด หยุด คือ หยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมเมื่อมีอาการป่วย เพื่อให้หายป่วยได้เร็วขึ้นและไม่ไปแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่น 
      ถ้ามีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  ไอ มีน้ำมูก โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน หอบหืด โรคหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีภาวะอ้วน ให้รีบพบแพทย์  ส่วนบุคคลทั่วไป ควรทานยาลดไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422”.