Update Newsสังคมสังคม/CSR

สภากาชาดไทย นำส่งสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังสปป.ลาว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่่ผ่านมา สภากาชาดไทย นำโดย นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี นำส่งสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสภากาชาดไทย จำนวน 1,500 ชุดมูลค่า 1,762,500.00 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)และเต๊นท์ผู้ประสบภัยจำนวน 10 หลัง 

โดยท่านบุญทอน มาลาวงศ์ รองหัวหน้าแผนกแรงงาน แขวงจำปาสัก ผู้ดูแลกาแดงลาว เป็นตัวแทนรับมอบ และจะมอบให้กาแดงลาวดำเนินการแจกจ่ายต่อไป
 มีผู้ร่วมรับมอบดังนี้
1.ท่านบุญเลิศ ไชยปัด รองแผนกพัวพันการต่างประเทศ แขวงจำปาสัก 
2.ท่านสุภาพ ธรรมะรักษา รองเจ้าเมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก
3. พ.ต.ต.คำหมาน ไชยกองพัน หัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองวังเต่า
4.ท่านวิเรือง วรวุฒิ รองหัวหน้าด่านศุลกากร วังเต่า
5.ท่านสูนใจ ชาติตระกูล รองหัวหน้าด่านศุลกากร วังเต่า
 

ทั้งนี้ นายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ช่วยประสานงานและร่วมส่งมอบด้วย พร้อมทั้งได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากนายอำเภอสิรินธร ว่าสิ่งของที่ยังมีความต้องการ คือนมผงและเสื้อผ้าเด็กอ่อน