Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุขสุขภาพ

สิทธิบัตรทองรับยาต้านเอชไอวี ฟรี!!

ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย สามารถรับยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหรือยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP เพร็พ) ฟรี! ที่ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (ปิดทำการวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ)
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 06 6123 3113