Update Newsสังคมสังคม/CSR

“หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ขับร้องโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน


ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะบุคคลจากหลายวงการได้ รวมตัวกันดำเนินโครงการ จัดทำบทเพลงพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 นี้ โดยเชิญท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เป็นผู้ขับร้อง

“หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” เป็นบทเพลงที่มีแรงบันดาลใจจากพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า สะท้อนชัดจากพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานต่อเนื่องยาวนาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย ประพันธ์คำร้องและควบคุมการผลิตโดยนายนิติพงษ์ ห่อนาค ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงโดยนายอพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง โดยมี รศ.ดร.พูนพิภพ และ ดร.พินิจพร เกษมทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการผลิต

นายธนฤทธิ์ พันธุเมธา หรือ ดีเจ เด่น เดนเว่อร์ แห่ง FM 93.5 MHz. ในฐานะผู้อำนวยการ โครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการเพลง ‘หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม’ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของหลายๆท่านที่ได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ต การกุศล ของท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เพื่อโครงการ ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และสมทบทุนศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตร เขากระปุกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน เมื่อกลางปี 2562

“นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านผู้หญิงพลอยไพลินได้กรุณารับเป็นผู้ขับร้องบทเพลงพิเศษนี้ และเป็น ที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราสามารถรวมพลังนักแต่งเพลง /นักดนตรีแถวหน้าของประเทศอย่างคุณ ดี้ นิติพงษ์ ละคุณ อพิสิษฐ์ มาทำงานเพลงร่วมกันจนสำเร็จอย่างน่าประทับใจ รวมทั้งยังได้การ์ตูนนิสต์อารมณ์ดี “หมอ” ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงด้วยลายเส้นและสีสันในมิวสิควิดีโอ อีกด้วย”นายธนฤทธิ์ เปิดเผยอีกว่าทางคณะผู้ดำเนินโครงการยังได้เตรียมเผยแพร่ บทเพลง “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม”ในภาคภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ“Sweat and Smile” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสู่ประชาคมนานาชาติ โดย นางพยอม วลัยพัชรา ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงประจำประชาชาติอาเซียน “The ASEAN Way” เป็นผู้ถอดความและเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ