วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsสังคมสังคม/CSR

องค์การตลาด ครบรอบปีที่ 67 พร้อมรับความท้าทายก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 08.30 น. ณ องค์การตลาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นายศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ รองประธานกรรมการองค์การตลาด เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การตลาด (อต.) ครบรอบ 67 ปี 19 พ.ย. 2563 โดยมี นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการองค์การตลาด นายทศพล สังขทรัพย์ กรรมการองค์การตลาด คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด ร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมถวายสังฆทาน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารปิ่นโต แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่องค์กร

ตลอดช่วงกว่า 6 ศตวรรษที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตมุ่งสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจมาตรฐานด้านการบริหารจัดการตลาดสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ ทันสมัย ส่งเสริมตลาดสาธารณะในประเทศให้มีมาตรฐาน และระบบขนส่งโภคภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพด้วยธรรมาภิบาล พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและก้าวเติบโตอย่างยั่งยืน