Update Newsการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว

เคทีซีจับมือเวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ ชวนต้องมนต์เมืองลาว กับ “สบายดี หลวงพระบาง…อีกครั้ง”

 

 “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด จัดแพคเกจท่องเที่ยว “สบายดี หลวงพระบาง...อีกครั้ง” ชวนนักเดินทางไปสัมผัสกับเสน่ห์และความน่ารักของเมืองมรดกโลกที่บริสุทธิ์สวยงาม วิถีชีวิตอันเรียบง่ายและความจริงใจของผู้คน จนหลายคนใฝ่ฝันอยากเดินทางไปสัมผัสเมืองหลวงพระบางสักครั้ง 

แพคเกจพิเศษจะประกอบด้วยการเดินทางไปเยี่ยมชม “บ้านผานม” ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมของชาวไทลื้อ ไหว้พระ “วัดใหม่สุวันนะภูมารม” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (บุญทัน) องค์สุดท้ายของลาว สักการะ “พระธาตุพูสี” พระธาตุสีทองที่เป็นศรีสง่าของเมืองหลวงพระบาง “เที่ยวตลาดมืด” ชมวิถียามค่ำคืน เลือกซื้อของที่ระลึกหรือสินค้าหัตถกรรม สัมผัสวิถีชุมชนการต้มเหล้าภูมิปัญญาชาวบ้านที่ “บ้านช่างไห” ลงเรือชม “ถ้ำติ่ง” 

ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปมากมาย ชม “วัดล่องคูน” กับเรื่องราวของเจ้ามหาชีวิตหลายพระองค์ ชม “วัดจอมเพชร” สักการะอัฐิของเจ้าทองดี พระชายาในพระเจ้าสักรินทร์ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีเก่าแก่ของหลวงพระบาง แล้วเยี่ยมชม “วัดเชียงทอง” ซึ่งได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 

และสักการะพระธาตุหมากโมที่วัดวิชุนราช พร้อมรับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึก เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเดินทางจากวิทยากรพิเศษซึ่งจะร่วมเดินทางตลอดทริป  อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการอิสระ และนักเขียน อดีตอาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกเดินทางวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส รับจำนวนจำกัด เพียงทริปละ 20 ท่านเท่านั้น!! ในราคาพิเศษเพียง 26,900 บาทต่อท่าน

พิเศษ สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถรับบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 6 เดือน โดยชำระเพียงเดือนละ 4,483 บาทต่อท่าน (พักคู่) ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02 631 3550