Update Newsกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“เฉลิมชัย” ลง จ.พังงา ร่วมกิจกรรม “รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรม “รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน” จัดกิจกรรมที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 


โดยจังหวัดพังงามีการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า 

การดำเนินงานในปี 2565 เน้นไปที่การพัฒนาด้านลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชน การทำตลาดและการเชื่อมโยง และต่อยอด ส่งผลดีต่อเกษตรกรและคนพื้นที่ 

 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพังงาผ่านการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการผลักดันให้เกิดแปลงใหญ่ผักต้นแบบ ในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง รวมทั้งจะขยายผลไปในพื้นที่อำเภออื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย
 

 

ขอบคุณภาพข่าว ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา