Update Newsสังคมสังคม/CSR

เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 21

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยและสำรองเลือดไว้ใช้ยามขาดแคลนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้กิจกรรม “Blood Donation” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 ส่งมอบโลหิตไปแล้วจำนวน 1.1 ล้านซีซี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา