Update Newsประชาสัมพันธ์

เทสโก้ โลตัส เปิดสาขาโพนทอง จ. ร้อยเอ็ด สร้างงานในท้องถิ่น มอบทุนการศึกษา 100 ทุน

30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  คุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ คุณบุญชัย ชีพอารนัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตัส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เทสโก้ โลตัส สาขาโพนทอง จ. ร้อยเอ็ด พร้อมร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000บาท ให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอโพนทอง


   

คุณบุญชัย ชีพอารนัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ให้กับลูกค้าทุกๆ วัน พร้อมไปกับการเติบโตร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ยังคงเปิดสาขาใหม่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ และสร้างให้เกิดการจ้างงานภายในชุมชนนั้นๆ ทั้งการจ้างงานโดยตรง ณ สาขาแห่งนี้ เราได้ทำการว่าจ้างพนักงานประจำจากท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 130 ตำแหน่ง 

และยังมีพนักงานประจำและชั่วคราวอีกหลายตำแหน่งที่ได้รับการว่าจ้างโดยร้านค้าที่ดำเนินกิจการในพื้นที่เช่าของเรา ซึ่งหลายๆ ร้านค้า ท่านจะเห็นได้ว่าเป็นของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ในท้องถิ่นทั้งสิ้น นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับพนักงาน  ด้วยการส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงสำหรับพนักงาน นอกจากนั้นยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผ่านการรับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส โดยไม่ผ่านคนกลาง สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย


ในวันนี้ เราได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตอำเภอโพนทอง ทั้งหมด 100 คน จำนวนทุนละ 1,000 บาท  พร้อมได้ตั้งกล่องรับบริจาคเงินจากลูกค้า ซึ่งเมื่อครบรอบ1 ปี เราจะนำเงินจากกล่องบริจาคดังกล่าวมอบให้กับ “รวมน้ำใจชาวโพนทองแด่น้องผู้ยากไร้” ต่อไป