วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

เมืองพัทยาเข้ม จัดระเบียบท่าเทียบเรือบาลีฮาย ดีเดย์ 1 พค. นี้

ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริษัทเรือนำเที่ยว นำนักท่องเที่ยวขึ้น-ลงเรือ ที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) พร้อมทั้งห้ามตั้งโต๊ะหรือวางอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบอย่างเด็ดขาด

ตามที่จังหวัดชลบุรีได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย) เพื่อจัดการบริหารและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะเพื่อควบคุมการดำเนินการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ซึ่งได้จัดประชุมคณะกรรมการขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยนายเชวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้เพิ่มมาตรการควบคุมการดำเนินการจัดระเบียบท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ในด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบ


ขณะนี้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ท่าเทียบเรือได้ตามปกติ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริษัทเรือนำเที่ยว ได้นำนักท่องเที่ยว ขึ้นและลงเรือ ที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) และห้ามผู้ประกอบการทุกราย ตั้งโต๊ะหรือวางอุปกรณ์ต่างๆ โดยรอบพื้นที่ของท่าเทียบเรือฯ และพื้นที่สาธารณะในจุดต่างๆ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการฯ ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา ในการรับส่งนักท่องเที่ยวทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 


"ร่วมมือร่วมใจ สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อสังคมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย"