Update Newsสังคมสังคม/CSR

“แอมมี่ สุนีพร”  MRS. ลงพื้นที่ รวมมอบถุงยังชีพทางการศึกษา

เมื่อเร็วๆนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี “นายอำพล อังคภากรณ์กุล” พร้อมด้วย “นางสุวจี ศิริปัญโญ” นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี “ทรงพล แป้นแก้ว” ปลัดจังหวัดลพบุรี “นายรัฐพล ธุระพันธ์” นายอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสโมสรโรตารี่ 4 พี่น้องประกอบด้วย “สโมสรโรตารี่ลพบุรี, สโมสรโรตารี่พระนารายณ์ลพบุรี , สโมสรโรตารี่บ้านหมี่ลพบุรี,สโมสรโรตารี่พระราเมศวรลพบุรี”

 พร้อมด้วยนางงามรักเด็ก อย่าง “แอมมี่ สุนีพร เจริญชัย”  Elite -  MRS.THAILAND WORLD  2023 ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนวัดโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม,โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะ และมอบถุงยังชีพทางการศึกษา ให้กับคณะครู นักเรียน ในกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ  เขียน อ่าน พูด ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมุ่งเน้นให้ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจนนำไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที่สุด 

 

 

 

#MrsThailandWorld

#MrsTourismThailand