Update Newsคมนาคมท่องเที่ยว B Tripสังคมสังคม/CSRสายการบิน

แอร์เอเชียคว้า 2 รางวัลมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ระดับสูงสุด 

กรุงเทพฯ วันที่ 11 มีนาคม 2565 - สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้รับ 2 รางวัลมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้ง The Best of SHA Awards 2021 ประเภทกิจการยานพาหนะทางอากาศ  และ The Best of SHA(ระดับ 3 ดาว) สถานประกอบการยอดเยี่ยมที่มีมาตรฐาน SHA สูงกว่าเกณฑ์มากที่สุด ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดขึ้นพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว ที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA และเพื่อรักษาคุณภาพของการบริการในด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
นายกฤษ พัฒนสาร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า แอร์เอเชียให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางกับแอร์เอเชีย ทั้งการให้บริการของพนักงานภาคพื้นจนถึงมาตรการความปลอดภัยบนเครื่องบินขณะเดินทาง พร้อมด้วยการดูแลรักษาความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA) ที่สามารถดักจับสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้ 99.99% 

“แอร์เอเชียขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มอบรางวัลนี้ให้กับแอร์เอเชีย เป็นการตอกย้ำการให้บริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องสุขอนามัย และการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดการสัมผัส ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้โดยสารให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยแอร์เอเชียพร้อมที่จะรักษาคุณภาพมาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคน” นายกฤษ กล่าว 

สำหรับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration – SHA) จากผู้บริหารการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย เเละกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมกราคม ปี 2564 

ด้านรางวัล The Best of SHA Awards 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA อยู่แล้ว และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง ประเมินจากการลงคะแนนของนักเดินทาง Voice of Customer (VOC) และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน 10 หมวดประเภทกิจการ ได้แก่ หมวดภัตตาคาร/ร้านอาหาร หมวดโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ หมวดนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว หมวดยานพาหนะ หมวดบริษัทนำเที่ยว หมวดสุขภาพและความงาม หมวดห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า หมวดกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หมวดการจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ และหมวดร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ