Update Newsคมนาคมประชาสัมพันธ์สายการบิน

แอร์เอเชีย เริ่มบินแล้ว !! กรุงเทพฯ-เฉิงตู และ ภูเก็ต-คุนหมิง

บินตรงสู่เมืองจีน – สายการบินไทยแอร์เอเชียเริ่มให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินตรงจากกรุงเทพ-เฉิงตู และ ภูเก็ต-คุนหมิง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินแรกอย่างอบอุ่น ที่ท่าอากาศยานเฉิงตู และท่าอากาศยานคุนหมิง ประเทศจีน โดยทั้ง เที่ยวบินได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสาร ซึ่งปัจจุบันไทยแอร์เอเชียมีเที่ยวบินตรงสู่ประเทศจีนมากที่สุด บินตรงสู่ 13 เมือง 22 เส้นทาง ซึ่งนอกจากการบินตรงจากดอนเมืองแล้ว ยังมีเส้นทางบินตรงจากฐานปฏิบัติการบินอื่นๆ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา (อู่ตะเภา) อีกด้วย