Update Newsคมนาคมสายการบิน

ไทยเวียตเจ็ทต้อนรับผู้เข้าประกวด ‘มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023’ บนเที่ยวบิน

(กรุงเทพฯ, 12 เมษายน 2566– สายการบินไทยเวียตเจ็ทต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 บนเที่ยวบินที่ VZ122 เดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลักด้านการเดินทางแก่องค์กรมิสแกรนด์นับตั้งแต่ปี 2561

ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 จาก 77 จังหวัด เดินทางสู่เชียงใหม่เพื่อทำกิจกรรมระหว่างการเก็บตัวตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2566 โดยการประกวดรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า โชว์ ดีซี (Show DC)

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเป็นผู้สนับสนุนหลักแก่องค์กรมิสแกรนด์ในการเดินทางด้วยอากาศยานนับตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2564 ไทยเวียตเจ็ท พร้อมด้วย เวียตเจ็ท กรุ๊ป ให้การสนับสนุนการเดินทางแก่ "เหงียน ตุ๊ก ตุย เตียน" หรือ "ควีนเทียน" มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2021 นับตั้งแต่ก้าวแรกในการออกเดินทางล่าความฝันบนเส้นทางการประกวดนางงาม จากผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายของมิสเวียดนาม 2018 สู่ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2021

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ คือ การประกวดนางงามระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาตัวแทนผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลกับตัวแทนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ผู้เข้าประกวดจากแต่ละจังหวัดของประเทศไทยนำเสนอจังหวัดของตนเองพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านการประกวดนางงาม