Update Newsกระทรวงดิจิทัลสังคมสังคม/CSR

กระทรวงดีอี – ดีป้า เปิดตัวโครงการ SIKHIO SMART LIVING ยกระดับความปลอดภัย การบริการภาครัฐ และการบริหารจัดการข้อมูลของเมือง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567, จังหวัดนครราชสีมา – กระทรวงดีอี และ ดีป้า ร่วมเปิดตัวโครงการ SIKHIO SMART LIVING เดินหน้าส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว ครอบคลุมมิติด้านความปลอดภัย ด้านบริการภาครัฐ และด้านการบริหารจัดการข้อมูลเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมืองในภาคประชาชน สังคมและท้องถิ่น

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) เป็นประธานเปิดโครงการ SIKHIO SMART LIVING โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมืองในภาคประชาชน สังคมและท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ข้าราชการ ผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมในพิธีเปิดโครงการโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสีคิ้ว

จากนั้น ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ SIKHIO SMART LIVING โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี และ นายอำเภอสีคิ้ว ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะถือเป็นหนึ่งในแผนพัฒนา Mega Program เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย ได้รับการบรรจุในเครื่องยนต์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของกระทรวง หรือ The Growth Engine of Thailand เพื่อสร้างสังคมให้มีความน่าอยู่ ทันสมัย กระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พร้อมเร่งส่งเสริมการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี ดีป้า เป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระดับพื้นที่

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ปัจจุบัน เทศบาลเมืองสีคิ้ว แห่งนี้ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ซึ่งโครงการ SIKHIO SMART LIVING คือโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมืองในภาคประชาชน สังคมและท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว ครอบคลุมมิติด้านความปลอดภัย ด้านบริการภาครัฐ และด้านการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP)

  • ด้านความปลอดภัย ดำเนินการยกระดับซอฟต์แวร์ของกล้อง CCTV ทั้งหมดในอำเภอสีคิ้วใน 4 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย การตรวจจับความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด การตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด การตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด และการวิเคราะห์และประมวลผลภาพ ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  • ด้านบริการภาครัฐ ส่งเสริมศักยภาพการให้บริการร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่าน LINE OA อาทิ ถนน ทางเท้า ไฟส่องสว่างสาธารณะ ขยะสิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ การตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ในพื้นที่สาธารณะ น้ำท่วม ฯลฯ เพื่อการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด แม่นยำ และรวดเร็ว
  • ด้านการบริหารจัดการข้อมูลเมือง สร้างการเชื่อมโยง จัดเก็บ และนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่มาใช้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

“กระทรวงดีอี โดย ดีป้า มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีเมืองที่ผ่านการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 36 เมืองจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ไม่น้อยกว่า 105 เมืองในปี 2567 – 2570 พร้อมประเมินว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ยังให้เกียรติเป็นประธานมอบอุปกรณ์ดิจิทัลแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมี Technology Showcase ของโครงการ SIKHIO SMART LIVING และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ และรับสมัครชุมชนเข้าร่วมโครงการ OTOD: Smart Living เป็นครั้งแรก