Update Newsธุรกิจท่องเที่ยว

เบิกฟ้าเมืองตรัง

26 - 28 พฤษภาคม 2560 - ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (11th Thailand Tourism Awards 2017) หรือ รางวัลกินรี ททท. รายการนำเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ (Domestic Tour) ร่วมเดินทางตามรายการทัวร์ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ของผลงานชื่อ "เบิกฟ้าเมืองตรัง" (ทัวร์ 3 วัน 2 คืน) เส้นทางภายในจังหวัดตรัง ทัวร์เริ่มต้นและสิ้นสุดที่จังหวัดตรัง (ณ จุดนัดหมาย)เวลา 09.30 น. มัคคุเทศก์มารอและต้อนรับคณะที่สนามบินจังหวัดตรัง เริ่มต้นทัวร์โดยนำไปยัง วัดภูเขาทอง (ต.น้ำผุด อ.เมือง) เป็นจุดแรก สิ่งที่โดดเด่นของวัดคือ พระนอนทรงเทริดมโนราห์ ที่ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถาน และเป็นแหล่งโบราณสถาน 1 ใน 20 ของจังหวัดตรัง ก่อนนำไปชิมและซื้อเค้ก "ร้านเค้กขุกมิ่ง" ตำนานเค้กต้นตำหรับอันลือเลื่องของชาวตรัง (ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด) ก่อนนำไปรับประทานอาหารกลางวันที่ "ร้านจีนดำ" (ต./อ. ห้วยยอด) เป็นร้านอาหารและราคาบ้าน ๆ แต่มีอาหารลือชื่อคือข้าวผัดปู 

ก่อนเดินทางต่อไปยังอีกหนึ่งความสุดยอดของแหล่งท่องเที่ยวตรัง คือ ถ้ำเล เขากอบ (ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด) ซึ่งเป็นถ้ำลอดที่มีน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำนี้ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามในหลายจินตนาการ แต่ที่โดดเด่นที่สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจไม่รู้ลืมของประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคือ การที่จะต้องนอนราบขนานไปกับเรือแล้ว "ลอด" ผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ำต่ำที่สุด และ "รอด" แบบฉิวเฉียวมิให้ระคายผิวเลยที่เปรียบเสมือนลอดท้องมังกร โดยต้องชมเชยคนเรือหน้าหลังที่ต้องผ่านการฝึกจนมีทักษะชำนาญการจริง ๆ จึงจะได้ทำหน้าที่นี้ 

หลังจากนั้น นำไปแวะชม "กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้เทพทาโร" ที่วังเทพทาโร แหล่งเรียนรู้งานศิลปะจากรากไม้เทพทาโร ของปราชญ์ชาวบ้าน อ.จรูญ แก้วละเอียด และศูนย์จำหน่าย OTOP จากไม้เทพทาโร และฟังบรรยายจาก อ.สุภาพ พลการ และแวะชิมซื้อ ขนมเปี๊ยะปิ้ง (ขนมพันธุ์เดียวกับเต้าส้อ แต่ประยุกต์ให้แตกต่างด้วยสูตรและวิธีการทำ) ต่อมานำคณะลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรมอีโค่อินน์ เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนนำไปรับประทานอาหารค่ำรสชาติพื้นเมืองปักษ์ใต้ที่ร้าน "ครัวท๋องนาท่าม" (ถ.บายพาส ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง) ที่มีเมนูเด็ด ๆ โดยเฉพาะแกงคั่วพริกปลากะพง ก่อนนำไปเดินชมและช้อป Walking Street ที่ถนนสถานี (รถไฟตรัง) ก่อนกลับโรงแรม ราตรีสวัสดิ์ และเริ่มทัวร์วันที่สองด้วยการนำไปรับประทานอาหารพื้นถิ่นเมืองที่ ร้านตรังหมูย่าง 

หลังจากนั้น นำไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ต่อมา นำไปชิมและซื้อ ขนมเปี๊ยะ ซอย 9 ต้นตำหรับ (กะหรี่ปั๊ปสด) จากนั้น เดินทางไปยังหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน "บ้านน้ำราบ" ที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการจัดล่องแพชมธรรมชาติของป่าชายเลน ปีนเขาเดินป่าระยะสั้นขึ้น "เขาจมป่า" (ชาวบ้านเรียกเช่นนี้เพราะแทบมองไม่เห็นเขาเพราะถูกล้อมและปกคลุมด้วยป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง) ชมทิวทัศน์จากมุมสูงบนเขา และเพื่อทอดสายตาชมทะเลตรังแห่งอันดามัน ที่ท่าเรือขยง (บ้านน้ำราบ ต.บ้านสัก อ.กันตัง) พร้อมรับประทานอาหารกลางวันซีฟู้ดรสชาติพื้นถิ่น เช่น ปูม้า ปลาหมึก ปลากะพง 

และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เล่นน้ำทะเล ตกปลา ทำขนมครก ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางเข้าเมืองชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ บ้านอดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย (ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง) ที่วันนี้ท่านได้กลับมาพักที่บ้านนี้ จึงได้มีโอกาสพบปะและคารวะ โดยมิได้นัดหมาย และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก, ภาพวาดฝาผนังด้านนอกอาคารริมถนน (Street Art) ในย่านการค้าเก่าแก่ในเมือง ที่ยังคงสะท้อนให้เห็นความคลาสสิคของอดีต, วิหารคริตส์ศาสนา (สะกดตามภาษาในสมัยรัชกาลที่ 5) สร้างเมื่อ ค.ศ. 1915 เป็นแหล่งโบราณสถาน 1 ใน 20 แห่งของจังหวัดตรัง,

 และ วัดตันตยาภิรม (วัดต้นสะตอ) วัดที่ได้ชื่อว่าวัดที่สวยที่สุดของจังหวัดตรัง และนำคณะรับประทานอาหารที่ห้องอาหารสีฟ้า ก่อนกลับโรงแรมที่พัก จบทัวร์วันนี้ ราตรีสวัสดิ์ พบกันใหม่วันที่สามหรือวันสุดท้ายของทัวร์ นำคณะไปรับประทานอาหารเช้าแบบพื้นถิ่นเมืองที่ "ร้านกันตังติ่มซำ" 

หลังจากนั้น นำไปยังชุมชนผลิตภัณฑ์จากต้นและใบจากที่บ้านในลุ่ม ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง หรือหมู่บ้าน "ปากกัดตีนหนีบ" เช่น ใบยาสูบ ตะบวยจาก, เดินทางต่อไปยังย่านท่าเรือกันตัง ผ่านชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำตรัง และสถานที่น่าสนใจ ต่าง ๆ เพื่อชมร่องรอยความเจริญจากอดีตของย่านเมืองเก่ากันตัง และไปแวะชมสถานีรถไฟกันตัง (ต./อ.กันตัง) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามัน 

และเดินทางต่อไปที่ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ก่อนนำไปรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านล่อคุ้ง (อ.กันตัง) สุดยอดราดหน้าทะเล จากนั้น นำคณะไปที่ "สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย" (ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว) ที่มีสะพานเรือนยอดไม้ (Canopy Walkway) เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย และรวบรวมข้อมูลด้านพรรณพฤกษชาติ และพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อการท่องเที่ยว เป็นสถานที่สุดท้าย ก่อนนำคณะไปยังสนามบินตรังเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ...สิ้นสุดการให้บริการ 

วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์