ร่วมเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ในหลวง ร”9 ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง นำทางชีวิตฯ”

Read more