รมว.พม. ยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหมือนเดิม พร้อมรับข้อเสนอภาคประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

Read more

พม. ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน ครั้งที่ 10 พร้อมยืนยันความร่วมมือของไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

Read more

ผู้รับรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยช่วยเหลือกัน เพื่อผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

Read more

พม.ร่วมกับสภากาชาดไทย/กทม. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนย่านธนบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ” 

Read more

พม. แถลงความคืบหน้า กรณีนักพัฒนาสังคมทุจริตเงินกลุ่มเปราะบาง หลังถูกจับกุมตัวได้ พร้อมตรวจสอบทั้งระบบป้องกันการทุจริตในอนาคต

Read more

“พัชรี” ปลัด พม. ลงพื้นที่ย่านบางแค กทม. เยี่ยมกลุ่มเปราะบางฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมมอบถุงยังชีพ“ถุงกำลังใจ”

Read more