พม.โดยการเคหะฯ เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย ให้กับผู้เช่าบ้านเคหะชุมชนแม่ฮ่องสอน…

Read more

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม/บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้”

Read more

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน-ประธานแม่บ้าน มหาดไทย มอบ “ไม้เท้า..สู่ย่างก้าว ที่มั่นคง”ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

“โคก หนอง นา โมเดล บ้านผู้สูงอายุนครพนม”น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Read more

เปิดมุมมอง “ไทยจัดการลองสเตย์” กับแนวคิดเพิ่มอาชีพจากนักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้กับกลุ่มเปราะบาง ใน “บ้านเคหะสุขประชา”

Read more