รมว.พม. แนะเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี อพม. จ.สุราษฎร์ธานี ใช้ห้องสมุดดิจิทัล ช่วยพัฒนาความรู้ สร้างอาชีพ สู้วิกฤตโควิด – 19

Read more