ครูโอ๊ะ ” คิกออฟ ” ส่งมอบบานประตูพีวีซี” แก่ประชาชน 149 ครัวเรือน ย้ำเป็นการนำร่องบูรณาการ ศธ. กศน. สอศ. กับ มท. ใช้การศึกษานำการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

Read more

“รมช.กนกวรรณ” จัด“โครงการการสร้างความเข้าใจให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานประกอบการร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”

Read more