“รมว.พิพัฒน์” ประกาศดัน “พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโลกหนุนท้องถิ่นคู่ชุมชนบูมท่องเที่ยวคุณภาพ

Read more