พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แจกสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันและลดอาการลองโควิดฟรี ! ในงาน “แพทย์แผนไทย DPU ร่วมใจต้านภัยโควิด”

Read more

มิติใหม่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ฟรี!!

Read more