Month: กุมภาพันธ์ 2024

Update Newsกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสังคมสังคม/CSR

วช. ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ต้นแบบแห่งแรกของภาคใต้ ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จ.ชุมพร

Read More