เริ่มแล้ว !! งานสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องพังงา-ภูเก็ต ณ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เวลา 20.00 น. น.ส.ปทิตตา ตันติเวชกุลร (รอง ผภต.) และนายอุทิศ ลิ่มสกุล (ผสพง.) ร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องพังงา-ภูเก็ต ณ สะพานสารสิน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหารรองผวจ.พังงาร่วมเปิดงานดังกล่าวฯ   

โดยปีนี้เป็น“ปีท่องเที่ยวไทย 2566” (Visit Thailand Year) ททท.จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกลยุทธ์การตลาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต (City to City) ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนำเสนอเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสินค้าและบริการในพื้นที่ ผ่าน Event marketing จัดกิจกรรมสร้างสีสันสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวในงานสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องพังงา-ภูเก็ต บริเวณสะพานสารสิน ด้วยการตกแต่งประดับอุโมค์ไฟหลอด LED กว่าเจ็ดแสนดวงเป็นรูป หัวใจความยาว 30 เมตร และติดตั้งมาสคอต “ไอต่าว” ซึ่งเป็นมาสคอตในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเป็นบอลลูนยักษ์สูงขนาด 5 เมตร ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ และอีก 1 จุด เช็คอินบริเวณตัวเมืองพังงาหน้าอาคารเทศบาลเมืองพังงาจนถึงประมาณเดือนมีนาคมนี้เพื่อคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจะมาถ่ายรูปเช็คอินอีกด้วย