วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน” ปี 2566

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของบริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “สงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน” ปี 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำกิจกรรมการเล่นเกมที่สอดแทรกความรู้ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาสร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมตอกย้ำการรณรงค์ความรู้ในการใช้รถใช้ถนน และลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงอันเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านกิจกรรมเสวนา “ฉลองสงกรานต์อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุ” พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องอันตรายจากการเมาแล้วขับ