Asean MovementUpdate Newsต่างประเทศ

ซูโจว ฟื้นคืนชีวิตเมืองโบราณด้วยการยกระดับอุตสาหกรรม

ปักกิ่ง 22 กันยายน 2566เมืองซูโจว ในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างประเพณีโบราณกับความทันสมัย เมืองแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นขุมพลังด้านการผลิตแห่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีด้วย

ในขณะนี้ เมืองซูโจวซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่คุ้มครองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติระดับเมืองแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน กำลังยกระดับความพยายามในการสร้างศูนย์กลางนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลในระดับโลก

พลิกโฉมนวัตกรรมด้วยการยกระดับอุตสาหกรรม

เมื่อไม่นานมานี้ พื้นที่คุ้มครองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซูโจว (Suzhou Historical and Cultural Protection Area) ในเขตกูซู (Gusu) ได้ประกาศแผนปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่คุ้มครองและเขตกูซู (พ.ศ. 2566-2568) ซึ่งมีการนำเสนอระบบอุตสาหกรรม “1+2” โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมเสาหลักที่บูรณาการวัฒนธรรม การค้า และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ตลอดจนพัฒนาสองอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัลและบริการไฮเทค

นับตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา เขตกูซูได้เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการส่งเสริมการบูรณาการวัฒนธรรม การค้า และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมโรงแรมและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น

ฟื้นฟูเมืองโบราณด้วยการเติบโตของธุรกิจใหม่

การเปิดทางเดินสวรรค์ซูเจียง (Xujiang Paradise Walk) การบูรณะเจดีย์ซูโจว (Suzhou Tower) และการเปิดตัวคอมเพล็กซ์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่อีกหลายแห่งในเร็ว ๆ นี้ รวมถึงถนนเหรินเหิงชาง (Renhengcang Street) และ เจมเดล พลาซา (Gemdale Plaza) ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมเขตกูซูโบราณให้คึกคัก

เขตกูซูผสานบทบาทของสถานที่ท่องเที่ยวและย่านการค้าเข้าด้วยกัน โดยได้มีการปรับปรุงเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และผังเมืองเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ

ปลดล็อกศักยภาพของพื้นที่เมือง อ้าแขนรับการพัฒนาใหม่

เพื่ออนุรักษ์อาคารโบราณและบ้านเก่าแก่ให้ใช้ประโยชน์ได้ เขตกูซูจึงประกาศยุทธศาสตร์ “หนึ่งบ้าน หนึ่งนโยบาย” ซึ่งเป็นความริเริ่มในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองโบราณ โดยได้เปิดตัวโครงการเฉพาะ 26 โครงการ และลงนามข้อตกลงกับองค์กร 12 แห่ง

นับตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการปรับใช้พื้นที่ทั้งหมด 13 แห่งในเขตกูซู ครอบคลุมพื้นที่ 209,000 ตารางเมตร

“เราต้องการผลักดันภูมิปัญญาของซูโจวให้เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์เมืองโบราณทั่วโลก เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้ประโยชน์คือแนวทางที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์ เราจะพัฒนาเมืองที่มีเกียรติภูมิมายาวนานของเรา พร้อมกับอนุรักษ์เมืองสืบไป” คุณฟาง เหวินปัง (Fang Wenbang) หัวหน้าเขตกูซูและสมาชิกถาวรของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเทศบาลเมืองซูโจว กล่าว