วปธ. ดูงานศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์  นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) นำทีมคณะนักศึกษารุ่นที่ 9 และ 10 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ( Amazon Inspiring Campus : AICA ) เพื่อศึกษาดูงานในส่วนต่าง ๆ อาทิ ศูนย์นิทรรศการการเรียนรู้ทั้ง 7 โซน (Interactive Exhibition) โรงคั่วกาแฟ (Roasting Plant) พร้อมรับฟังการบรรยายในภาพรวมของศูนย์ธุรกิจฯ สร้างความประทับใจตลอดการเยี่ยมชม และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารและทีมงาน ปตท. ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา