พก.ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัด“ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”

วันที่ 4 ของโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” พก. ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดขึ้น ครั้งแรกของประเทศไทย นำคนพิการทางสายตา ปั่นจักรยานรวม 867 กิโลเมตร สมทบทุนสนับสนุนสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า เข้าสู่วันที่ 4 ของโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

และนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนพิการทางการเห็น ร่วมกับนักปั่นจิตอาสา ปั่นจักรยานพิชิตเส้นทาง 9 วัน 9 จังหวัด ระยะทางรวม 867 กิโลเมตร ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเริ่มต้นเส้นทางจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และเชียงใหม่

  โดยล่าสุดในวันนี้ (31 ม.ค. 61) ขบวนนักปั่น ได้เดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก โดยจะผ่านเส้นทาง อุทยานสวรรค์หนองสมบุญ ตัวเมืองนครสวรรค์ พักเที่ยง เวลา 12.30 น. “จุดพักใหญ่” ที่ร้านอาหารเสี่ยแขก และจะสิ้นสุดการปั่นของวัน ที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ทั้งนี้ ในแต่ละจังหวัดที่คณะนักปั่นผ่าน ประชาชนบริเวณใกล้เคียงสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ “จุดพักใหญ่” ของแต่ละวันได้ รวมถึงตลอดเส้นทางที่ปั่นผ่านสำหรับ ในวันที่ 1 ก.พ. 2561 จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะผ่านเส้นทาง ศาลากลางจังหวัด ตัวเมืองพิษณุโลก พักเที่ยง เวลา 12.30 น. “จุดพักใหญ่” ที่ ร้านอาหารครัวต้นตาล หมวดการทางพิชัย และจะสิ้นสุดการปั่นของวัน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 2 ก.พ. 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ - จังหวัดแพร่ โดยจะผ่านเส้นทาง อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พักเที่ยง เวลา 13.00 น. “จุดพักใหญ่” ที่ พักริมทางเขาพลึง และจะสิ้นสุดการปั่นของวัน ที่โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

วันที่ 3 ก.พ. 2561 จังหวัดแพร่ - จังหวัดลำปาง โดยจะผ่านเส้นทาง หน้าลาดกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ตัวเมืองจังหวัดแพร่ พักเที่ยง เวลา 13.00 น. “จุดพักใหญ่” ที่ หน่วยบริการประชาชนบ้านแม่แขม และจะสิ้นสุดการปั่นของวัน ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 4 ก.พ. 2561 จังหวัดลำปาง - จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะผ่านเส้นทาง ข่วงนคร 5 แยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง ลานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่ทา พักเที่ยง เวลา 13.00 น. “จุดพักใหญ่” ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และจะสิ้นสุดการปั่นของวัน ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

และวันที่ 5 ก.พ. 2561 (วันสุดท้าย) จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอเชียงดาว โดยจะผ่านเส้นทาง หน้าหอประชุม 80 พรรษา (งานฤดูหนาว) เทศบาลตำบลขี้เหล็ก พักเที่ยง เวลา 12.30 น. “จุดพักใหญ่” ที่ สวนสนแม่แตง สถานีอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าอินทขิล โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และจะสิ้นสุดการปั่นโครงการฯ ในเวลา 17.00 น. ที่ “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

   

“ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับคนพิการ ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) บริจาค 100 บาท ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย กด*948*6666*100# แล้วโทรออก 2) พิมพ์ Y100 แล้วส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4899666 แล้วกดโทรออก เพื่อบริจาค 100 บาท สำหรับทุกเครือข่าย 

และ 3) โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ 162-3-07772-2, ธนาคารกรุงไทย 196-6-00208-4 และธนาคารไทยพาณิชย์ 264-3-001530 ชื่อบัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และร่วมสมทบทุนซื้อของที่ระลึก (เสื้อ-หมวก) จากโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ตามจุดกิจกรรมต่างๆ หรือ Facebook ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 

โดยสามารถติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ได้ทาง Facebook : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (facebook.com / Universalfoundation) และร่วมส่งแรงใจสนับสนุนนักปั่นคนพิการทางการเห็น ด้วยการติดแฮชแท็คที่กำหนด #ปั่นไปไม่ทิ้งกัน #NoOneLeftBehind โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศกระทรวงการคลัง” นายสมคิด กล่าวในตอนท้าย