สิงคโปร์พร้อมจัดงาน เอเชีย แปซิฟิก มาริไทม์ 2018 กระตุ้นอุตสาหกรรมเดินเรือทะเลในอาเซียน

(กรุงเทพฯ) รีด เอ็กซิบิชั่นส์ ผู้จัดงานชั้นนำของโลก เตรียมจัดงานประชุม เอเชียแปซิฟิก มาริไทม์ ครั้งที่ 15” (Asia Pacific Maritime หรือ APM) ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านการเดินเรือ สำหรับธุรกิจและงานนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดให้ผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจในไทยและเอเชียลงทะเบียนแล้ววันนี้ที่ https://www.apmaritime.com โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลกว่า 40 ท่านทั่วโลกมาให้ความรู้ในการประชุมสัมมนาต่างๆอย่างคับคั่ง พร้อมนำเสนอการอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มและประเด็นสำคัญในการกำหนดเส้นทางอุตสาหกรรมการเดินเรือ การล่องเรือทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งของทวีปเอเชียแปซิฟิก ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อส่งเสริมทุกฝ่ายในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานประชุมสัมมนาแบ่งเป็น 3 วันดังนี้ - 14 มีนาคม ด้วยการอภิปรายในหัวข้อสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรอบปีนี้ โดยเน้นตลาดธุรกิจการเดินเรือ 

- 15 มีนาคม เน้นแนวโน้มทางการตลาดของเรือบรรทุกน้ำมัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของธุรกิจภาคพื้นทะเล และการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทะเลที่กำลังเติบโตในประเทศอาเซียน

- 16 มีนาคม ผู้ร่วมงานจะได้รับฟังผู้นำต่างๆในอุตสาหกรรมร่วมกันเปิดอภิปรายตรวจสอบลำดับความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือ เทคโนโลยีไฮบริดล่าสุด และโอกาสการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง

มร. เยียว ฮุย เล้ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายโครงการ ของเอเชีย แปซิฟิก มาริไทม์ กล่าวว่า “เอเชียแปซิฟิก มาริไทม์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมต่อธุรกิจการเดินเรือของโลกสู่ภูมิภาคเอเชีย โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการประกอบธุรกิจเท่านั้น แต่ยังต้องการช่วยส่งเสริมการเจรจาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางอุตสาหกรรมด้วย โดยการรวมตัวของผู้นำทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งนี้ การพัฒนาในปัจจุบันของประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ทำให้เราเห็นถึงศักยภาพธุรกิจในอุตสาหกรรมที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยการพัฒนาต่างๆ จะนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ การสำรวจแนวพรมแดนใหม่ และการค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ" 

การประชุมสัมมนาตลอดทั้ง 3 วัน จะมีประโยชน์ต่อผู้อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการเดินเรือในประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยจัดว่าตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมแก่การเป็นประตูสู่ธุรกิจทางทะเลแห่งภูมิภาค จากการจัดวางตำแหน่งของท่าเรือสำคัญต่างๆอย่างมียุทธศาสตร์ ประกอบกับการมีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือที่ดี และจากการลงทุนในโครงการสำคัญในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ต่างๆที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยนั้น ไม่เพียงแต่จะพัฒนาให้เป็นประเทศผู้นำในเขตเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีขีดความ สามารถในการเปลี่ยนจังหวัดในแถบภาคตะวันออกให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางคมนาคม 

ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้อีกด้วย โดยไฮไลท์ประเด็นที่เกี่ยวกับประเทศไทย จะเป็นเรื่องของโครงการคลองกระที่เชื่อมต่ออ่าวไทยกับทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งจะมีการการอภิปรายในช่วงงานสัมมนาในวันที่ 15 มี.ค. นอกจากนั้น จะมีการพูดถึงการเติบโตของธุรกิจนอกชายฝั่งของไทย ในช่วงการอภิปรายของกลุ่มเฉพาะเรื่อง ‘Offshore Connect’ ในสัมมนาวันที่ 16 มีนาคม


งานประชุมเอเชีย แปซิฟิก มาริไทม์ 2018 หรือ APM 2018 เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมสิงคโปร์มาริน่าเบย์แซนด์ นอกจากนั้น งาน APM 2018 นี้ยังจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับแขกผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้แก่ กิจกรรมกอล์ฟ ในวันที่ 13 มีนาคม โดยความร่วมมือกับ บริษัท สิงคโปร์ มาริไทม์ เน็ตเวิร์ค ซึ่งจะนำบรรดาผู้นำจากกลุ่มการเดินเรือมาพบปะเพื่อพูดคุยธุรกิจพร้อมการพักผ่อนไปในกิจกรรมเดียวกัน 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.apmaritime.com 


ท่านสามารถเชื่อมต่อกับทางผู้จัดงานได้ทางเว็บไซต์ LinkedIn ที่ https://lnkd.in/byEMQtd และ https://www.facebook.com/asiapacificmaritime/