Update Newsสังคม

ตัวแทนเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าต่างประเทศเข้าพบกอ.รมน.กทม.

ตัวแทนเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ และ ตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสากล เข้าขอบคุณรวมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น .ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหาคร พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.กอ.รมน.กทม.ได้ให้การต้อนรับ กลุ่มตัวแทนเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ และตัวแทนจากหน่วยงานเครื่องหมายการค้าสากล โดยมี Khun Pornroj from Verisec, Ron from Verisec ตัวแทนจาก บริษัทเวอร์ ริเซก และ Mr. Paul Carter from IPM – Observer Deputy, Ms. Louisa Xu from Penfolds, Anna Gibson from Penfolds, Kevin Chou from Penfolds ตัวแทนจากบริษัทขายไวน์ พร้อมด้วย Jolies Pannapa : VRS Photographer- and Reporter เป็นตัวแทนจากหน่วยงานเครื่องหมายการค้าสากล ซึ่งทั้งหมดได้มายื่นเข้าพบเพื่อขอบคุณพร้อมกับมอบโล่เกียรติยศให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร(กอ.รมน.กทม.)โดยมีพล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.กอ.รมน.กทม.เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ

สืบเนื่องจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร(กอ.รมน.กทม.)ได้ทำตามนโยบายของรัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้ปราบปรามกลุ่มที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าภายในประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึ่งตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมาทาง กอ.รมน.กทม.ได้บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆเข้าตรวจค้นและจับกุมอย่างต่อเนื่อง กับกลุ่มผู้ที่ทำผิดกฏหมาย ที่ลักลอบผลิตเครื่องดื่มปลอมชนิดต่างๆรวมทั้งกลุ่มที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าพร้อมกับขยายผลในการจับกุมและยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก จนเป็นที่หน้าพอใจให้กับเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสากล

หลังจากนั้นกลุ่มตัวแทนฯได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร(กอ.รมน.กทม.) รวมทั้งรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างจริงจังและมีการจับกุมกลุ่มที่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก นับว่าเป็นที่น่ายินดีที่เจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสากลได้ไว้วางใจกับประเทศไทยของเราในครั้งนี้