Update Newsสังคม

“นันยาง” เพื่อผู้พิทักษ์ป่า

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบรองเท้าผ้าใบและเงินจากการจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ นันยางรุ่น “พิทักษ์ 61” เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท จากนายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการบริหาร บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด นายชัยพัชร์ ซอโสตถิกุล กรรมการบริหาร บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด และนายจักรพล จันทวิมล กรรมการบริหาร นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมีนายศิริ อัคคะอัคร ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นเกียรติในพิธี 


    

   

   

   

หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมกันมอบรองเท้าผ้าใบให้กับนายวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้าหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก นายธานี วงศ์นาค หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นายวีระพงษ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก นายวารินทร์ ยุทธแสน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม นายจิณณะ สามศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา นายวุฒิกุล ปัญญางาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานละ 50 คู่ รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 300 คู่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช