DITP จัดทัพลุกตลาดฮ่องกง ดึงนักธุรกิจทำการค้าเชื่อมการลงทุนในไทย  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดสัมมนาดึงนักลงทุนฮ่องกงทำการค้าในไทย ได้เสียงตอบรับดีเกินคาด ไทยยังเนื้อหอมเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญ นักธุรกิจฮ่องกงเตรียมตบเท้าเดินทางมาร่วมงานจับคู่ธุรกิจที่ไทย
เดือนพฤศจิกายนนี้ กว่า 40 รายนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งรัดการส่งออก พร้อมบุกตลาดและกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการของไทยในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและทูตพาณิชย์ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนในการส่งออกนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับ Hong Kong Productivity Council HKPC  จัดงานสัมมนาดึงนักธุรกิจฮ่องกงทำการค้าเชื่อมการลงทุนในไทย ภายใต้หัวข้อ Connecting Opportunities: Optimizing Trade and Investment in Thailand; the Gateway to ASEAN โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เชิญ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวปาฐกถาพิเศษ Thailand as a premier gateway to ASEAN เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ Atlaspace เมืองฮ่องกง

การจัดการสัมมนาดังกล่าวเป็นการจัดแบบครบวงจร โดยได้มีการให้ข้อมูลเรื่องโอกาสการค้า การให้ข้อมูลเรื่องการลงทุนโดย BOI สิทธิพิเศษของนักลงทุน และ EEC ธนาคารกรุงเทพฯ เข้าร่วมในการให้ความรู้เรื่องระบบการเงินในประเทศไทย อีกทั้ง ได้เชิญผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และ บริษัท Fraser Thailand  เดินทางมาให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจลงทุน และย้ายฐานการผลิตนางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกงกล่าวว่า ปัจจุบันมีนักธุรกิจฮ่องกงจำนวนมาก ติดต่อเข้ามาขอข้อมูลในเรื่องของการทำการค้าและการลงทุนในประเทศไทยเพื่อย้ายฐานการค้าและการผลิตมาตั้งในประเทศไทย นอกจากนี้สืบเนื่องจากการที่ข้อตกลงทางการค้า ASEAN-HK FTA ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางรัฐบาลฮ่องกงจึงได้มีการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมจากโครงการ the Branding, Upgrading and Domestic Sales – Enterprise Support Programme เพื่อส่งเสริม SMEs ฮ่องกงให้พัฒนาธุรกิจไปยังประเทศในอาเซียน โดยสนับสนุนเงินทุนในกิจกรรมการค้า การเปิดตลาด การลงทุนให้แก่นักธุรกิจฮ่องกงโครงการละ 1 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งมีแผนจะขยายถึง 3 ล้านเหรียญฮ่องกง และให้ทุนสนับสนุนได้สูงสุด 10 โครงการต่อราย โดยทาง HKPC เป็นผู้ดำเนินการจัดการในเรื่องคำขอและพิจารณาจัดสรรทุน และได้ร่วมมือกับ สคต.ฮ่องกง นำนักธุรกิจฮ่องกงเดินทางไปเยือนไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ภายในงานยังได้มีการจัด Networking ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจเป็นจำนวนมาก ในการเข้ามาขอคำปรึกษาจาก BOI โดยนายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองกวางโจว นิคมอุตสาหกรรมอมตะ โดย Mr. Lena Ng, Chief Investment Officer และบริษัท Frasers Thailand โดย Mr. Harry Yan, Executive Vice President-Investment Property ตลอดจนธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ซึ่งถือได้ว่าการจัดงานสัมมนาในวันนี้ประสบความสำเร็จ และได้เสียงตอบรับที่ดีมากจากนักธุรกิจชาวฮ่องกง ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดเป้าหมายในการทำการค้า อีกทั้งเพิ่มเติมในการเป็นจุดหมายในการตั้งฐานการผลิต และการลงทุนด้วย

จากผลตอบรับที่ดีข้างต้นเป็นปัจจัยสนับสนุนในการที่จะมีการจัดคณะผู้บริหารระดับสูง และนักธุรกิจฮ่องกงรายสำคัญเดินทางเยือนไทยถึง 3 คณะในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเริ่มจากในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน คณะผู้นำเข้าข้าวไทยจากฮ่องกงกว่า 40 ราย และผู้นำเข้าสินค้าผลไม้และอาหารแปรรูป จะเข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ของกระทรวงพาณิชย์ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศ ต่อด้วยการเยือนไทยของคณะผู้บริหารระดับสูงฮ่องกง นำโดย Mr. Edward Yau, Secretary for Commerce and Economic Development เพื่อหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและฮ่องกง ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

ปัจจุบันฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9 ของไทย สถานการณ์การค้าระหว่างไทยและฮ่องกง ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 10,880.97 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดฮ่องกง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และข้าว เป็นต้น ส่วนสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากฮ่องกง ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องประดับอัญมณี ผ้าผืน เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169