Update Newsประชาสัมพันธ์สังคม/CSR

พาราไดซ์ พาร์ค มอบเงินทำบุญแก่มูลนิธิพุทธานุสรณ์ 

นางสาวไปรยาภรณ์ แข็งแรง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด  ผู้บริหารศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ในเครือเอ็ม บี เค มอบเงินทำบุญในการจัดงาน อิ่มบุญ สุขใจ เข้าพรรษาไทย ให้แก่ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิพุทธานุสรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส เมื่อเร็ว ๆ นี้