ทีม พม. เรามีเรา ลงพื้นที่ 4 เขต กทม. ย่านฝั่งธนบุรี  มอบถุงยังชีพ เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโควิด-19

วันนี้ (27 พ.ค. 64) เวลา 16.00 น. นายอนุกูล  ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง  รัฐบาล โดยกระทรวง พม. จึงมีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ระดมการรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในพื้นที่ 50 เขต กทม. รวมทั้งต่างจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมาย ทีม พม. เรามีเรา โดยนายธนสุนทร  สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่ 4 เขต กทม. ย่านฝั่งธนบุรี 

 

ได้แก่ 1) เขตหนองแขม ณ ชุมชนสวัสดิการ ซอยเพชรเกษม 77  2) เขตทวีวัฒนา ณ ที่ทำการ อพม. ริมคลองทวีวัฒนา 3) เขตตลิ่งชัน ณ วัดตลิ่งชัน และ 4) เขตภาษีเจริญ ณ วัดทองศาลางาม เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 400 ชุด และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ให้กับประธาน อพม. เขต เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีกทั้งเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก อพม. ในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการกระจายความช่วยเหลือต่างๆ ภายในชุมชนนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทางกระทรวง พม.ได้เตรียมจัดสถานที่รองรับไว้หลายพื้นที่ ทั้งในเขต กทม.  และปริมณฑล ซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ 400 คน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 24 ชั่วโมง และมีอาหารครบทั้ง 3 มื้อ ทั้งนี้ หากประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด