สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคสนับสนุนการจัดหาวัคซีน COVID-19 

สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลสงเคราะห์มีภารกิจ 4 ด้านในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ 
1.การบริการทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี สถานีกาชาด 13 แห่ง 
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติคุกคามสุขอนามัยของประชาชน
3. การบริการโลหิต 
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทั้งเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ไร้ที่พึ่ง

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวัคซีนกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้น

จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนหน่วยงานหรือผู้มีความพร้อมตามกำลังร่วมสนับสนุน “กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” 


บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ โดยท่านสามารถเช็คประวัติการบริจาคผ่านระบบ E-donation ของกรมสรรพากร ได้ที่ https://bit.ly/redcross-edonation (หลังการบริจาค 3-5 วันทำการ)


หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน" 
ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 623-1-00096-6


กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแจ้งความประสงค์รับใบเสร็จดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์
แนบหลักฐานการโอนเงิน
ระบุ "กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19"
ส่งมาที่ อีเมล donation@redcross.or.th

#DonationHubรับเพื่อให้ #TRConlineDonation