สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมภาคีส่งพลังแห่งการทำดี “ปันน้ำใจ มอบสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19”

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ “ปันน้ำใจ มอบสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยการจัดส่งสมุนไพรนานาชนิดที่มีฤทธิ์ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้พี่น้องประชาชนได้นำไปดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันละ 200 ชุด หรือจนกว่าของจะหมด โดยสามารถติดต่อรับได้ที่ “ชั้นปันผัก” บริเวณด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักในจังหวัดปทุมธานี และทั่วประเทศไทย ปั

จจุบันสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประกาศปิดบริการการเข้าชมและเรียนรู้ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ยังคงขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร ตลอดจนการขับเคลื่อนงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง 

ในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ มอบสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” ขึ้น โดยระดมทรัพยากรสมุนไพรที่จำเป็นจากพี่น้องเครือข่ายและภาคีความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ ส่งต่อไปยังชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำกลับไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งได้เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา 

โดยกิจกรรม “ปันน้ำใจ มอบสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” ยังคงดำเนินการส่งต่อชุดสมุนไพรปันสุข เฉลี่ยวันละ 200 ชุด และส่งต่อไปแล้วมากกว่า 800 ชุด ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อรับ ชุดสมุนไพรปันสุข ได้ที่ “ชั้นปันผัก” หน้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี”

นอกจากนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ เพื่อไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง ในรูปแบบ New Normal ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ

นิทรรศการพิเศษ “สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ครั้งเสด็จตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์ สามารถรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์www.wisdomking.or.th.

 

 

 

 

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ “รักษ์เกษตร พบสุข” ตลาดนัดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โฉมใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ผ่านนิทรรศการออนไลน์ สุขสนุกกับภาพยนตร์ 2 มิติ เต็มอิ่มกับอบรมวิชาของแผ่นดิน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป สินค้าผลผลิตปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ติดตามได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ